Andreas Mattsson

Lecturer, researcher and journalist.

Panelsamtal: Välkommen till Gotland

Välkommen till gotland!

Vad innebär det att vara på flykt och komma fram till Gotland? Hur skapas en trygg plats där barn och vuxna kan bygga upp sina liv igen? Om detta handlar samtalet ”Välkommen till Gotland!?” den 14 januari kl 13 på Fornsalen.

För 23 år sedan kom 391 flyktingar fram till Slite efter en veckas skräckfärd med fiskebåten Priekule över Östersjön. En av de ombord, Sharmin Atroushi, var fem år vid ankomsten. Två av gotlänningarna som var med om mottagandet var del- tidsbrandmannen Jan-Ove Schalén och sjuksköterskan Ingrid Fohlin som båda kallades till Slite hamn.

De senaste två åren har Gotland tagit emot hundratals flyktingar. En av dem är Akram Ijla som med sin fru och fyra barn kom hit för 2,5 år sedan efter en flykt från Palestina via Egypten.

I ett samtal på Gotlands Museum/Fornsalen träffas Sharmin Atroushi, Jan-Ove Schalén, Ingrid Fohlin och Akram Ilja för att prata om vad det innebär att vara på flykt, hur det är att komma ”fram” och hur vi bäst välkomnar nyanlända gotlänningar till vår ö. Samtalet leds av journalisten Andreas Mattsson, bördig från Slite, som skrev det prisbelönade reportaget ”Här slutade flykten från helvetet” om människorna på båten Priekule.

Nästa Inlägg

Föregående Inlägg

© 2024 Andreas Mattsson