bild på AndreasJag är universitetsadjunkt och programansvarig för Journalistutbildningen vid Institutionen för kommunikation och medier. Jag är också doktorand vid Samhällsvetenskapliga fakulteten vid Helsingfors universitet samt affilierad forskare vid Swedish South Asian Studies Network (SASNET) vid Lunds universitet. Min undervisning och forskning utgår från journalistikens utveckling i kombination med digital teknologi i olika internationella kontexter.

Därutöver arbetar jag som frilansjournalist i egen regi.

Stipendier och forskning

Jag fick Journalistfondens stipendium Kina tar över 2011. Året därpå tilldelades jag Stipendiet till Peter Melins minne för att studera journalistikens utveckling i Vietnam. Vid flera tillfällen har jag fått stipendiemedel från Journalistfonden, Journalistförbundets vidareutbildningsstipendier, Publicistklubben samt Södra Journalistföreningen för att fördjupa mina kunskaper i journalistikens utveckling i Vietnam och Indien.

Sedan 2019 har min forskning fokuserat på att undersöka utvecklingen av nyhetsjournalistiken i Vietnam. I mitt doktorandprojekt vid Helsingfors universitet undersöker jag det svenska mediebiståndet till Vietnam och dess konsekvenser. Mitt arbete finansieras till delar av stipendiemedel från Journalistfonden.

Undervisning

Som universitetsadjunkt på Journalistutbildningen vid Lunds universitet är en av mina dominerande arbetsuppgifter att undervisa och föreläsa om nyhetsjournalistik, journalistiska intervjuer, medielandskapets utveckling och digitaliseringen av journalistiken. Jag handleder också kandidatuppsatser och undervisar om journalistikforskning.

Ibland är jag också moderator för panelsamtal. Till exempel för Utrikespolitiska föreningen vid Lunds universitet när vi diskuterade utlandsbevakning och hur man arbetar med säkerhet i konfliktområden. Eller för Röda Korset under Almedalsveckan när vi under temat ”Med människa på 120 minuter – hela Sverige berättar” diskuterade hur det var att komma som båtflykting till Sverige under 1990-talet, och om upplevelserna och minnena från att ha varit med om att ta emot dem.

Jag har återkommande varit gästföreläsare vid journalistik- och medieutbildningar vid olika universitet i Indien och Vietnam .

Journalistik

Mina reportage och artiklar har du kunnat läsa i bland andra Sydsvenskan, Fokus, Dagens Nyheter, Dagens Industri, Hufvudstadsbladet (Finland), Dagbladet (Norge), Aftonbladet, Filter, ETC, Metro, Fria Tidningar, Journalisten, Nyhetsbyrån TT, Scoop, Tidningen Kupé och Skånska Dagbladet.

Jag har studerat grundkurser i vietnamesiska och hindi.

Innehar F-skatt och B-körkort.