Boksläpp: Öppna frågor – en guide till bättre svar (in Swedish)

En journalist gör intervjuer i en rad olika sammanhang. Ibland till en snabb nyhetsartikel som ska ut på sajten direkt, andra gånger till ett reportage som ska publiceras eller sändas längre fram i tiden. Under intervjun är det mycket att hålla reda på och det är lätt att tappa tråden. Journalisten ska leda intervjun, tänka på vinkeln, ställa följdfrågor, anteckna eller spela in, och också möta olika slags intervjupersoner. Målet är att få relevanta och bra svar som går att använda, men det är inte alltid lätt att lyckas.

I boken ”Öppna frågor – en guide till bättre svar” delar journalisterna Olli Seuri och Andreas Mattsson med sig av sina och andra journalisters erfarenheter och ger läsaren en förståelse för grunderna i konsten att intervjua genom att tillämpa ett helhetstänk som inkluderar så mycket mer än frågorna som ska ställas. Detta går att använda oavsett om intervjuerna ska användas till en artikel, direktsändas eller spelas in. Författarna ger konkreta tips inför, under och efter en intervju, och lyfter även in den journalistiska intervjun i ett historiskt och samhälleligt sammanhang.

Öppna frågor är en bearbetning till svenska av den finländska boken Avoin kysymys – haastattelun käsikirja av Olli Seuri, utgiven 2020 av Vastapaino förlag. Den svenska boken har omarbetats och utökats i samarbete mellan de båda författarna Olli Seuri och Andreas Mattsson.

0 svar